Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op alle verkopen van verblijven die voor Les Nids des Marais plaatsvinden. Zij vormen een integrerend deel van elk contract dat tussen het domein en zijn klanten wordt gesloten. Elke klant erkent kennis te hebben genomen van de onderhavige algemene voorwaarden alvorens een verblijf te reserveren, voor hemzelf en voor elke persoon die aan het verblijf deelneemt. In overeenstemming met de geldende wetgeving worden deze algemene voorwaarden ter informatie ter beschikking gesteld van alle klanten voordat een verkoopovereenkomst voor een vakantie wordt gesloten. Ze zijn ook verkrijgbaar op schriftelijk verzoek aan het hoofdkantoor van het etablissement.

Artikel 2 – Reserveringsvoorwaarden
2.1 Prijs en betaling: De prijs van de verblijven is aangegeven in euro’s, inclusief BTW. Het aantal personen mag in geen geval de voorziene capaciteit overschrijden, zoniet behoudt de exploitant zich het recht voor het huidige contract op te zeggen of de prijs van de huur te wijzigen. In alle gevallen dient het verschuldigde saldo uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het verblijf in het bezit te zijn van Nids des marais. Indien een contract binnen 30 dagen voor de aanvang van het verblijf wordt gesloten, moet het totale bedrag onmiddellijk worden betaald. In geval van vertraging die niet is gemeld, komt de accommodatie/kampeerplaats 24 uur na de in het reserveringscontract vermelde aankomstdatum vrij. Na het verstrijken van deze termijn en bij gebreke van een schriftelijk bericht, wordt de reservering geannuleerd en wordt het volledige bedrag van de gereserveerde diensten in rekening gebracht.
2.2 Wijziging van boeking: Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek wordt geen reductie verleend.
2.3 Annulering: Elke boeking die niet volgens de voorwaarden wordt afgehandeld, wordt geannuleerd. Wat de reden van uw annulering ook is, de aanbetaling wordt niet terugbetaald.

  • Als u 10 dagen voor de verblijfsdatum annuleert: er worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Tussen 9 en 5 dagen voor de verblijfsdatum: er wordt 40€ administratiekosten in rekening gebracht aan de klant.
  • In geval van annulering minder dan 5 dagen voor de verblijfsdatum of no-show, wordt 100% van het totale bedrag in rekening gebracht.

In geval van uitzonderlijke weersomstandigheden behouden wij ons het recht voor om de reservering op elk gewenst moment te annuleren. Wij zullen u dan een volledige terugbetaling of een andere datum aanbieden.

2.4 Herroeping: De wettelijke bepalingen betreffende het herroepingsrecht in geval van verkoop op afstand, zoals uiteengezet in de consumentenwetgeving, zijn niet van toepassing op toeristische diensten. Voor elke bestelling van een verblijf bij Les Nids des Marais geniet de klant dus niet van een herroepingsrecht. <2.5 Annuleringsverzekering Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit contract biedt u een annuleringsgarantie die u de mogelijkheid biedt de terugbetaling van de betaalde bedragen te verkrijgen in geval van annulering van uw verblijf of vervroegd vertrek onder bepaalde voorwaarden (ziekte, ongeval…).

Artikel 3 – Verloop van het verblijf
3. 1 Aankomst en Vertrek Wij verwelkomen u tussen 17.00 en 19.30 uur en kunnen genieten van uw verblijf tot 10.30 uur
3.2 Vertrek Elke vrijgave van de staanplaats na 10.30 uur zal resulteren in de facturatie van een Late-check-out (40€) na 12.30 uur, een extra nacht. Elke verlenging van het verblijf moet ten minste 24 uur vóór de geplande vertrekdatum worden meegedeeld.
3.3 Huishoudelijk reglement Zoals wettelijk vereist, dient u zich te houden aan ons huishoudelijk reglement.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
Les Nids des Marais wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade aan de apparatuur van de klant die door eigen toedoen is ontstaan; een verzekering voor uw apparatuur op het gebied van wettelijke aansprakelijkheid is verplicht (FFCC, ANWB, ADAC. .).

Artikel 5 – Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg of de Rechtbank van Koophandel van Namen.